A biztonsági kamerával történő megfigyelés jogszerűsége

- hirdetés -

A biztonsági kamerás megfigyelés jogszerűségével az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) figyelembe véve már foglalkoztam vele, azonban néhány hónapja jelent meg az adatvédelmi hatóság honlapján egy ajánlás. A korábbi bejegyzésem már tartalmazza az állásfoglalásban leírtakat, de nem árt ismételni, hogy mikor lesz jogszerű a biztonsági kamerával történő megfigyelés.

Mint ahogy cikkemben említettem, a biztonsági kamerával történő megfigyelés jogszerűségéhez az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell megtartani, figyelembe venni:

 • általános adatvédelmi rendelet
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. számú törvény
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
  szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Személy- és vagyonvédelmi törvény

Amennyiben meg akarjuk tudni a részlet szabályokat, ahhoz a személy- és vagyonvédelmi törvényt kell áttanulmányozni, ugyanis a biztonsági kamerával történő megfigyelésre vonatkozó szabályokat ebben a jogszabályban találhatjuk meg. A vagyonvédelmi törvény négy olyan esetet sorol fel, amikor lehetőség van arra, hogy egy cég biztonsági kamerát alkalmazzon:

A biztonsági kamerás megfigyelés jogszerűségéhez mindenképpen hozzátartozik a biztonsági kamera szabályzata. Ebben kell szabályozni többek között, hogy a felvételekhez ki, mikor, milyen okból férhet hozzá.

 • az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme
 • a veszélyes anyagok őrzése
 • az üzleti, fizetési, bank-és értékpapírok védelme
 • vagyonvédelem

Jogszerűség

- hirdetés

Ahhoz, hogy jogszerűen készítsünk biztonsági kamerás felvételt, ahhoz az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) jogalapjait közül kell egyet választani. A biztonsági kamerás felvétel jogalapja, a GDPR-ben felsorolt jogalapok közül az alábbiak lehetnek:

 • érintett hozzájárulása, vagy
 • jogos érdek érvényesítése.

A vagyonvédelmi törvény meghatározza azt, hogy kamerás felvételt kizárólag magánterületen lehet alkalmazni.

Garanciális követelmény az biztonsági kamera alkalmazásával
kapcsolatban a munkavállaló megfelelő tájékoztatásának követelménye. Mégpedig minden
kamera vonatkozásában tájékoztatást kell nyújtani, hogy annak látószöge pontosan milyen
célból, mely terület vagy tárgy megfigyelésére irányul. Erről a munkavállalót írásban tájékoztatni kell:

 • milyen jogalapon kezelik az adatát;
 • egyes kamerák elhelyezésére, és azok mit figyelnek;
 • üzemeltető személy pontos megnevezése;
 • felvételek tárolásának helye, ideje;
 • adatbiztonsági intézkedések;
 • ki jogosult megismerni a felvételeket;
 • továbbításra kerülnek-e a felvételek;
 • a felvételek milyen célból használhatók fel;
 • jogérvényesítési eszközök;
 • munkavállalói jogokra.

Ha valaki minőségi ellenőrzésre akar biztonsági kamerát alkalmazni, használni, akkor az kétséges lehet, ugyanis nem azonosítható be egyértelműen a megfigyelés GDPR rendelet szerinti jogalapja.

- hirdetés -