A leplezett eszközök rendszere az új büntetőeljárási törvényben

- hirdetés -

A leplezett eszközök, vagyis a titkos információgyűjtés rendszere az új büntetőeljárási törvénnyel megváltozott. A hatóságnak most már arra is van lehetősége, hogy akár bírói, akár ügyészi engedély nélkül végezzen titkos információgyűjtést a büntetőeljárás során.

A büntetőeljárási törvény megfogalmazása szerint a leplezett eszköz alkalmazása olyan, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok, a levéltitok és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogok korlátozásával járó, a büntetőeljárásban végzett különleges tevékenység, amelyet az erre feljogosított szervek az érintett tudta nélkül végeznek.

A leplezett eszközök csoportosítása

A hatályos szabályok szerint a leplezett eszközök három csoportra oszthatók:

 • bírói vagy ügyész engedélyhez nem kötött
 • ügyészi engedélyhez kötött
 • bírói engedélyhez kötött

Bírói vagy ügyészi engedélyhez nem kötött eszközök

- hirdetés

Ahhoz, hogy a hatóság a bűncselekmény felderítésére vonatkozó információkhoz jusson, az alábbi bírói és ügyész engedélyhez nem kötött leplezett eszközöket veheti igénybe, illetve alkalmazhatja:

 • titkosan együttműködő személyt alkalmazhat;
 • titkos információgyűjtést végezhet, illetve információt ellenőrizhet;
 • csapdát alkalmazhat;
 • a sértett vagy más személyt más személlyel helyettesítheti;
 • rejtett figyelést végezhet;
 • valótlan vagy megtévesztő információt közölhet.

Mint olvasható, az ilyen eszközök alkalmazására a hatóságnak nincs arra szüksége, hogy bármilyen más, független szervtől engedélyt kérjen, hanem saját elhatározásából elrendelheti.

Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök

Amennyiben a hatóságnak szüksége van további leplezett eszközök alkalmazására, akkor meg van a lehetősége, de az alábbi eszközöket kizárólag ügyészi engedélyezés után használhatja:

 • fizetési műveletek megfigyelése;
 • büntetőjogi felelősségre vonás elkerülésének kilátásban helyezése;
 • hozzájárulással alkalmazott megfigyelés;
 • álvásárlás;
 • fedett nyomozó alkalmazása;
 • leplezett eszközök alkalmazására feljogosított szerv tagja titkosan együttműködő személy alkalmazása álvásárlás érdekében;
 • fedőokirat készítése;
 • fedőintézmény létrehozása;
 • fedőadat felhasználása.

Az ügyészség a fenti eszközök használatát, alkalmazását hatósági indítvány után engedélyezi. Ügyészi engedélyhez kötött leplezett eszközök használatánál meg van arra a lehetőség, hogy az engedélyes utólagos legyen.

Bírói engedélyhez kötött eszközök

A büntetőeljárásban az alábbi, bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazhatók:

 • információs rendszer titkos megfigyelése;
 • titkos kutatás;
 • hely titkos megfigyelése;
 • küldemény titkos megismerése;
 • lehallgatás.

A bírói engedélyhez kötött eszközök alkalmazhatósága nem minden bűncselekmény esetében lehetséges. A büntetőeljárási törvény egyértelműen meghatározza, hogy milyen bűncselekményeknél lehet használni. A rendelkezések értelmében a bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök az 5 évig terjedő, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények esetén alkalmazható.

Kivételes esetekben a 3 évig terjedő bűncselekményeknél, de nem minden cselekmény esetében: pl. az üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett bűncselekményeknél, vagy egyes szexuális és korrupciós bűncselekményeknél. De van olyan cselekmény, ahol büntetési tételt nem állapít meg a jogalkotó: a hivatali bűncselekmények.

Bírói engedélyes titkos eszközök esetében a nyomozási bíró az ügyészség indítványa alapján dönt, 72 órán belül. Bírói engedélyes eszközöknél is lehetséges az utólagos engedélyezés. A titkos eszközök alkalmazására vonatkozó engedély 90 napra szól, amely alkalmanként legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható. A leplezett eszközök alkalmazása összesen 360 nap lehet.

A büntetőeljárási törvényben megannyi részlet szabály van az ilyen eszközök alkalmazására, például arra is, hogy az ilyen úton megszerzett információkat hogyan, mikor kivel szemben lehet felhasználni.

- hirdetés -

JOGI HÍREK

Mobil-detektoros kamerákat szerelnek fel Ausztráliában

Vasárnaptól a vezetés közben mobilozó autósokat automatikusan felismerő kamerarendszert kapcsoltak be Ausztrália Új-Dél-Wales államában. A minden napszakban és időjárási körülmények között működő kameráktól a...

Változik a Magyar Honvédség adatkezelési joga

Technikai törvénymódosítást kezdeményezett a honvédségi adatkezelést érintően a Honvédelmi Minisztérium (HM). A törvénymódosításra azért van szükség, hogy ezzel is erősítsék Magyarország védelmét és biztonságát.A...

Bírósági közvetítés közigazgatási perekben – Egyre több az egyezség

2018. év eleje óta van lehetőség bírósági közvetítői eljárásokra a közigazgatási perekhez kapcsolódóan. Alig egy év elteltével, 2019 első negyedévében már tizenegy egyezség született...

A légitársaság felelős a repülőn a pohárból kiömlő forró kávé által okozott károkért

A légitársaság felelős a légi járaton a pohárból kiömlő forró kávé által okozott károkért, függetlenül attól, hogy a balesetet a repüléshez szorosan kapcsolódó váratlan...

A kormány korlátozza a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét

A Magyar Közlöny legfrissebb számában egy 2009-es rendeletet módosított a kormány, azonban ez módosítás a vonaton utazók jogainak érvényesítését korlátozza.A 2009-es rendelet értelmében a...