Javító-karbantartó szolgáltatásra vonatkozó kötelező jótállás

- hirdetés -

Sokan nem tudják, hogy bizonyos javító-karbantartó szolgáltatások esetén is van kötelező jótállási határidő, amely a javító-karbantartó szolgáltatást végző vállalkozást köti. Érdemes tisztában lenni a szabályokkal.

A jótállásra (garancia) vonatkozó szabályokat a polgári törvénykönyvről sóló 2013. évi V. törvény tartalmazza. A jogszabályértelmében aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó részletes jótállási (garanciális) szabályokat a 249/2004. kormányrendelet tartalmazza. A rendelet értelmében, a későbbi felsorolt javító-karbantartó szolgáltatásokat tekintve, ha a javító-karbantartó szolgáltatás és a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

- hirdetés

A javító-karbantartó szolgáltatásokra a jótállás időtartama 6 hónap.

A javító-karbantartó szolgáltatást elvégző vállalkozás jótállási jegyet köteles átadni a fogyasztó részére, olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegynek tartalmaznia kell:

 • a vállalkozás nevét és címét,
 • az elvégzett szolgáltatás megnevezését, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat,
 • a szolgáltatás díját,
 • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 • a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.

Amennyiben a vállalkozás a jótállási jegyet hibásan állította ki, ez a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Amennyiben a fogyasztónak jótállási igénye támad a javító-karbantartó szolgáltatással szemben, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A rendelet pontosan tartalmazza, hogy mi a tartalmi követelménye a jegyzőkönyvnek.

A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az alábbi javító-karbantartó szolgáltatások esetében van hat hónapos kötelező jótállási idő:

 • Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások,
 • Háztartási gépek és készülékek javítása,
 • Barkács- és kerti szerszámok javítása,
 • Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása,
 • Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása,
 • Gyógyászati segédeszközök javítása,
 • Telefon- és telefax-berendezések javítása,
 • Hangszerek javítása,
 • Órák javítása.

Kép forrása: popsci.com