Javító-karbantartó szolgáltatásra vonatkozó kötelező jótállás

- hirdetés -

Sokan nem tudják, hogy bizonyos javító-karbantartó szolgáltatások esetén is van kötelező jótállási határidő, amely a javító-karbantartó szolgáltatást végző vállalkozást köti. Érdemes tisztában lenni a szabályokkal.

A jótállásra (garancia) vonatkozó szabályokat a polgári törvénykönyvről sóló 2013. évi V. törvény tartalmazza. A jogszabályértelmében aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó részletes jótállási (garanciális) szabályokat a 249/2004. kormányrendelet tartalmazza. A rendelet értelmében, a későbbi felsorolt javító-karbantartó szolgáltatásokat tekintve, ha a javító-karbantartó szolgáltatás és a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja, a szolgáltatást nyújtó vállalkozást jótállási kötelezettség terheli.

- hirdetés

A javító-karbantartó szolgáltatásokra a jótállás időtartama 6 hónap.

A javító-karbantartó szolgáltatást elvégző vállalkozás jótállási jegyet köteles átadni a fogyasztó részére, olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegynek tartalmaznia kell:

 • a vállalkozás nevét és címét,
 • az elvégzett szolgáltatás megnevezését, a felhasznált alkatrészeket, anyagokat,
 • a szolgáltatás díját,
 • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének feltételeit és határidejét, valamint az arról szóló tájékoztatást, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,
 • a dolog fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, továbbá személygépkocsi és motorkerékpár esetében a kilométeróra állását.

Amennyiben a vállalkozás a jótállási jegyet hibásan állította ki, ez a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Amennyiben a fogyasztónak jótállási igénye támad a javító-karbantartó szolgáltatással szemben, úgy arról jegyzőkönyvet kell felvenni. A rendelet pontosan tartalmazza, hogy mi a tartalmi követelménye a jegyzőkönyvnek.

A vállalkozás a fogyasztó jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Az alábbi javító-karbantartó szolgáltatások esetében van hat hónapos kötelező jótállási idő:

 • Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások,
 • Háztartási gépek és készülékek javítása,
 • Barkács- és kerti szerszámok javítása,
 • Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása,
 • Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása,
 • Gyógyászati segédeszközök javítása,
 • Telefon- és telefax-berendezések javítása,
 • Hangszerek javítása,
 • Órák javítása.

Kép forrása: popsci.com

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu

JOGI HÍREK

Külföldről csak bizonyítvánnyal hozhatók be növények

A növények, növényi termékek kis mennyiségű, saját célú behozatalát is korlátozza az Európai Unió december 14-től érvényes új növényegészségügyi rendszere; ezentúl a külföldről hazatérő...

Kúria: a borravalót elkülönítve kell kezelni

A Kúria elvi döntése szerint a borravalót elkülönítve kell kezelni, ha bekerül a pénztárgépbe, valamint csak kivételes esetben térhet el a pénztár pénzkészlete a...

Biztonsági tippek az ünnepi vásárláshoz

Az ünnepi szezon közeledtével, sokan szeretnék meglepni szeretteiket ajándékokkal. Az ilyen nagy tömegű online vásárlásra buzdító kampányokat az internetes csalók is igyekeznek kihasználni.A Nemzetbiztonsági...

Meddig ér el a szülői kéz? – különleges helyzetek a szülői felügyelet tükrében

Nézeteltérések minden családban adódnak, így problémamentes szülő-gyerek kapcsolat sem létezik. Egy-egy vita számos jogi kérdést is felvethet, mind a szülők, mind a gyermekek részéről....

Vasárnaptól megvásárolható a 2020-ra érvényes éves e-matrica

Vasárnaptól vásárolhatók meg a 2020-ra érvényes megyei és országos úthasználati jogosultságok, az ideiek január 31-ig érvényesek – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium...