Jogtalan közigazgatási bírság, sikeres fellebbezés

- hirdetés -

A közúti közlekedési közigazgatási bírság már több mint 10 éve van jelen a magyar joganyagban. A közigazgatási bírságot, vagy ahogy még sokan ismerik, az objektív felelősség 2007. május 1-jén lett része a magyar jogrendszernek.

Európai Unió

Az objektív felelősség jogintézmény igénye már a 90-es évek vége felé megfogalmazódott, azonban nem volt olyan kormány, amely megteremtette volna a közigazgatási bírság jogszabályi hátterét. Aztán a 2004-es uniós csatlakozást követően olyan követelményeket támasztott az Európai Unió, amely arra késztette a hivatalban lévő kormányt, hogy meg kell teremteni a közigazgatási bírság jogszabályi hátterét. Ennek következménye lett az objektív felelősség megjelenése a magyar jogrendszerben.

Az objektív felelősség azt jelenti, hogy a szabálysértést elkövető személyének kiléte a közigazgatási bírság kiszabásakor nem fontos, ugyanis a bírságot a rendszám alapján a tulajdonosnak/üzemben tartónak küldik meg.

- hirdetés

A közigazgatási bírság (objektív felelősség) a joggyakorlatban sok problémával találta szemben magát, és éppen emitt az Alkotmánybíróság döntésében ennek hangot is adott. Az alkotmánybírósági határozatban megfogalmazott mulasztásokat a jogalkotó pótolta.

A módosítások ellenére lehet találkozni olyan közúti közlekedési közigazgatási bírságokkal, amelyek jogtalanok. Éppen egy ilyen eset fordult velem is elő még korábban.

A jogeset

A hatóság határozatában 45.000 forint összegű közigazgatási bírságot szabott, mivel a kérdéses gépkocsival a 2501-es út 350. méterében a 60 km/h-ás sebességkorlátozás hatálya alatt 90 km/h-val közlekedtem. A hatóság a fényképfelvételeket a rendelkezésemre bocsátották, amiből egyértelműen megállapítható volt, hogy a közigazgatási bírság jogtalanul lett kiszabva, így fellebbeztem a határozat ellen a törvényi határidőn belül.

A hatóság két fényképfelvételt tett közzé: az egyik felvételen 60 km/h-ás sebességkorlátozó jelzőtábla volt láthat (csak a jelzőtábla), a másik fényképen pedig a gépkocsi látható, amint 90 km/h-val közlekedik. Álláspontom az volt, hogy a felvétel egyáltalán nem bizonyította azt, hogy a gépjárművel szabálysértést követtek el. A fellebbezésben három pontban  fogalmaztam meg indokaimat, hogy miért nem megalapozott a hatósági döntés:

  • a hatóság a határozatukban a 2501-es út 350. méterét (Maklár környéke) határozták meg, kilométerszelvény (pont hely) nélkül. A helyszín pontos megjelölése végett megkerestem a helyileg illetékes közútkezelőt azzal a kérdéssel, hogy a hatóság által megjelölt helyszín hova esik pontosan. A közútkezelő a megkeresésemre elmondta, hogy a kérdéses útszakasz Eger lakott területén belül található. Azonban a hatóság által közzétett fényképfelvételek alapján egyértelműen megállapítható volt, hogy a fényképen lévő helyszín nem lakott területen belül készült;
  • a hatóság a pontos helyszín beazonosítása végett közzétette a jármű pontos GPS koordináit is, azonban a GPS koordináták egyáltalán nem egyeztek meg a jármű valós helyzetével;
  • a hatóság szintén közzétette a jelzőtábla koordináját, azonban ez a koordináta sem egyezett meg a helyszínnel.

A hatóság döntése

A fentiek alapján a szabálysértés elkövetése kétséget kizáróan nem volt bizonyított a hatóság részéről, mivel a bizonyítékok teljesen ellentmondtak egymásnak, a tényállás nem volt kellően tisztázva, ami megalapozta volna a kiszabott közigazgatási bírságot. A másodfokú hatóság a fellebbezésemnek helyt adott, és az első fokú hatóság által kiszabott közigazgatási bírságról szóló határozatot visszavonta és megsemmisítette.

- hirdetés -