Próbaidő a munkajogban

- hirdetés -

A próbaidő szabályai a Munka Törvénykönyvében (Mt.) meglehetősen egyszerűek, azonban fontos néhány dolgot megemlíteni, ugyanis a legtöbb cég már csak próbaidő kikötésével alkalmazza a munkavállalót.

A hatályos szabályokat a Munka Törvénykönyvében a munkaszerződés tartalmazó résznél található meg. A jogalkotó következőképpen határoz:

A felek a munkaszerződésben a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki. Ennél rövidebb próbaidő kikötése esetén a felek a próbaidőt – legfeljebb egy alkalommal – meghosszabbíthatják. A próbaidő tartama a meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

A próbaidő jelentősége abban rejlik, hogy a felek a próbaidő alatt megismerhetik egymást, és mind a munkáltató, mind a munkavállaló meggyőződhet arról, hogy a másik fél beváltja-e a hozzá fűzött reményt. Amennyiben nem, úgy mindkét fél könnyen megszüntetheti a munkaviszonyt azonnali hatállyal, mégpedig indokolás nélkül.

Kötelező-e kikötni?

- hirdetés

Kikötése a munkaszerződésben nem kötelező elem, a munkáltatónak és a munkavállalónak joga van arra, hogy próbaidőt kössenek ki. Emiatt a próbaidő egy függő jogi helyzetet fog eredményezni a próbaidő időtartamára. Amennyiben a felek próbaidőt kötnek ki, úgy azt a munkaszerződésben rögzíteni kell.

Próbaidő létesítésének kritériuma, hogy azt a munkaviszony létesítésekor lehet  a munkaszerződésbe belefoglalni. A próbaidő időtartamát a jogalkotó maximalizálta: a próbaidő maximum három hónap, míg kollektív szerződés alkalmazása esetén a próbaidő időtartama maximum hat hónap lehet.

Hosszabbítás

Lényeges megemlíteni, hogy a próbaidő hosszabbítása nem tilos. Amennyiben a felek három hónapnál kevesebb próbaidőt kötöttek ki a munkaszerződés létesítésekor, akkor lehetőség van arra, hogy a felek a próbaidőt meghosszabbítsák, összesen három hónapra. Vagyis a hosszabbítással együtt sem lehet több három hónapnál a próbaidő.

Próbaidő mind a határozott idejű, mind a határozatlan idejű munkaszerződésnél is kiköthető.

A felek a próbaidő alatt a munkaviszonyt azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntethetik, de figyelni kell arra, hogy a fél a próbaidő alatt kézhez kapja a megszüntetést.

Fontos megjegyezni, hogy a Munka Törvénykönyve nem ismer olyan jogintézményt, hogy próbamunka. A próbaidő nem próbamunka.

- hirdetés -