Mit tartalmazzon egy webshop ÁSZF?

- hirdetés -

Amennyiben valaki webshopot üzemeltet, megannyi jogszabályi követelménynek kell megfelelni. A legegyszerűbb az, ha az üzemeletető készít egy webshop ászf-et, amiben minden olyan tartalmi követelmény szerepel, amelyet a jogszabályok előírnak.

Természetesen egy ászf-et a webshopnak személyre kell szabni, így nem lehet webshop ászf mintát készíteni, de meg lehet határozni azokat a dolgokat, amelyeket minimálisan tartalmaznia kell, hogy egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés során ne legyen gond.

A webshop ászf-ben mindenképpen szerepelnie kell egy impresszum résznek, amely tartalmazza az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató adatait. Az üzemeltető adatainál nem elegendő a vállalkozás nevét és a székhely címét megadni, hanem minden lényeges adatot fel kell tüntetni. Ilyen adat a cégjegyzékszám (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási szám), adószám, email cím, bankszámlaszám, nyilvántartásba vevő hatóság.

- hirdetés

Célszerű az ászf elején meghatározni a definíciókat. Ilyen például a vevő, eladó, webshop, szerződés, távollévők közötti szerződés fogalma, stb. A webshop ászf-ben mindenképpen fel kell sorolni a szerződésre vonatkozó összes jogszabályt.  Ilyen jogszabály például a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2013. kormányrendelet, stb.

Rögzíteni szükséges, hogy a webshop ászf hatálya mire vonatkozik, és itt kell feltüntetni azt is, hogy hogyan lehet megváltoztatni az ászf-et. Meg kell határozni a szerződés nyelvét, és a szerződés formáját is (azaz írásbeli, vagy nem).

Amennyiben a webshop elektronikus számlázással készíti a számlázást, úgy fel kell tüntetni az áfa törvényre vonatkozó hivatkozást, hogy a webshopot üzemeltető vállalkozás a vonatkozó rendelkezés szerint elektronikus számlázást végez, és az ászf elfogadásával a felhasználó hozzájárulását adja az elektronikus számla alkalmazásához. Rögzíteni kell, hogy a termékek milyen mértékű áfát tartalmaznak. Amennyiben az árukhoz többféle áfa tartalom tartozik, úgy mindet fel kell tüntetni.

Meg kell határozni a panaszügyintézés módját is a webshop ászf-ben. Meg kell adni egy telefonos és email elérhetőséget, amelyen keresztül a fogyasztó panasza esetén felvehet a kapcsolatot a webshop ügyintézőjével, üzemeltetőjével. Rögzíteni szükséges, hogy fogyasztói panasz esetén a jegyzőkönyvnek mit kell tartalmaznia.

Fel kell tüntetni a békéltető testület előtti eljárás lehetőségét is, valamint a békéltető testület elérhetőségét is. Fontos, hogy legyen feltüntetve az online vitarendezési platform elérhetősége is.

A webshop ászf-ben meg kell határozni, hogy a vásárlás menete hogyan történik. Itt lépésről lépésre le kell írni, hogy hogyan történik a vásárlás menete. Fel kell tüntetni, hogy milyen fizetési módok vannak. Ugyancsak meg kell határozni, hogy az átvételi módok hogyan történnek meg, kik a csomagkiszállítók.

A webshop ászf-nek mindenképpen tartalmaznia kell a 45/2013-as kormányrendelet alapján a fogyasztói tájékoztatót. Ebben többek között az elállási jogra kell figyelmeztetni a fogyasztót, mindenféle kioktatással együtt.

Ugyancsak e rendelet alapján kell tartalmazni a jótállásról, kellékszavatosságról, és termékszavatosságról szóló tájékoztatást is. Lehetőség van arra, hogy az ezekről szóló tájékoztatás teljes tartalmát a 45/2013-as kormányrendelet mellékletéből bemásoljuk. Azonban ekkor fel kell hívni a fogyasztó figyelmét, hogy a tájékoztatás a 3. számú melléklet alapján történik a rendeletben meghatározott felhatalmazás alapján.

Fontos, hogy a vásárlás előtt a vásárlóval meg kell ismertetni a webshop ászf-et, ezt a legegyszerűbben úgy lehet, hogy egy jelölőnégyzetet helyezünk el a megrendelés gomb előtt. A jelölőnégyzetet nem szabad alapértelmezetten bejelölve elhelyezni.

- hirdetés -