GDPR jogalapok

- hirdetés -

A GDPR-t (General Data Protection Regulation), vagyis az általános adatvédelmi rendeletet 2018. május május 25-től kell alkalmazni az Európai Unió összes tagállamában, méghozzá közvetlenül. Vagyis minden tagállamban érvényes és alkalmazandó az új adatvédelmi rendelet. Az uniós adatvédelmi rendelettel semmilyen tagállami jogszabály nem lehet ellentétes, azonban a tagállami szabályok kizárólag akkor tartalmazhatnak eltérést, ha az pozitív irányú, vagyis szigorúbb.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Azonban a rendelet alkalmazásakor nem csak a rendeletben foglaltakat kell szem előtt tartani, hanem a jelenleg is hatályos információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.) is. Ezeken túlmenően a magyar jogban megannyi ágazati jogszabály van, amelyet az adatvédelem során alkalmazni kell, hogy ne menjünk messzire, pl. a Munka Törvénykönyve.

A GDPR előírásai szerint a jogalapok rendszere kiszélesedett, és összesen hat jogalap valamelyike alapján lehet adatot kezelni. Ezeket a jogalapokat a GDPR rendelet 6. cikke tartalmazza, amelyek a következők:

  • érintett hozzájárulása az adatkezeléshez;
  • az adatkezelő vagy egy harmadik személy jogos érdeke indokolja;
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges;
  • az adatkezelés jogi előírás, vagy jogi kötelezettség alapján kötelező;
  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • érdekérvényesítés.
- hirdetés

Az érintett hozzájárulása jogalap nem éppen nevezhető erősnek, ugyanis nagyon általános. Ezt figyelembe véve ezen jogalap csak kisegítő jellegű, csakis akkor lehet jogosan hivatkozni erre a jogalapra, ha az adatkezelés más jogalap alapján nem lehetséges, nem egyeztethető össze.

Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke jogalap már jóval konkrétabb esetekben hivatkozható jogalap. A munkahelyi megfigyelésnek, vagy éppen ellenőrzésnek ez lehet a jogalapja. Ide lehet sorolni a kamerás megfigyelés üzemeltetését is.

jogi kötelezettség teljesítése jogalap talán a legegyértelműbb. E jogalapra hivatkozással lehet kezelni azon adatok körét, amelyeknek során az adatkezelőnek bizonylatolási kötelezettsége van. Ilyen lehet például a munkavállaló adatainak a kezelése (név, születési hely, születési idő, stb.), ugyanis a munkáltatónak a munkavállaló adóhatósághoz való bejelentéséhez szüksége van ezekre az adatokra.

AJÁNLOTT CIKKEK

Dr. Keserű Imre
Az oldal szerzője és tulajdonosa dr. Keserű Imre ügyvéd, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végzett. Saját neve alatt működő ügyvédi irodája 2019. október 1-jén kezdte meg működését. Kapcsolat: drkeseruimre@drkeseru.hu
- hirdetés -

JOGI HÍREK

A kormány korlátozza a vonaton utazók egyes jogainak érvényesítési lehetőségét

A Magyar Közlöny legfrissebb számában egy 2009-es rendeletet módosított a kormány, azonban ez módosítás a vonaton utazók jogainak érvényesítését korlátozza.A 2009-es rendelet értelmében a...

Vasárnaptól megvásárolható a 2020-ra érvényes éves e-matrica

Vasárnaptól vásárolhatók meg a 2020-ra érvényes megyei és országos úthasználati jogosultságok, az ideiek január 31-ig érvényesek – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium...

Olcsóbb lett az euró átutalásának díja

A határokon átnyúló fizetésekre vonatkozó új uniós szabályoknak köszönhetően a fogyasztók és a vállalkozások pénzt takarítanak meg.A mai naptól az euróövezeten kívüli tagállamokban a...

Szigorodnak a fegyvertartás és az adatvédelem szabályai az USA-ban

Fegyvertartási szigorítástól az adatvédelem erősítéséig számos új törvény lép életbe az Egyesült Államok sok tagállamában január elsejétől.Huszonegy tagállamban és több városban - például New...

Egy mobilappal 52 ország adózási híreit ismerheted meg

Letölthető a KPMG okostelefonos alkalmazása, amivel első kézből értesülhetünk a világ bármely országának adózási témában keletkező híréről, illetve a KPMG szervezetén belül készülő szakmai...